Gumový granulát

Zabezpečujeme zber, zvoz, transport a recykláciu opotrebovaných pneumatík. Opotrebované pneumatiky sa spracovávajú v prevádzke Kechnec dánskou technológiou ELDAN, ktorá spĺňa požiadavky na technológie BAT a BATNEEC a na certifikáciu podľa európskej normy na výrobky.

Ide o najlepšiu dostupnú technológiu v odbore za prijateľnú cenu. Vstupnou komoditou sú opotrebované pneumatiky, výstupným produktom kvalitný granulát z gumy o frakcii 0-4 mm prípadne podľa požiadaviek odberateľa. Ten je zároveň vstupnou surovinou do technologickej linky, ktorá vyrába finálne výrobky z kvalitného gumového granulátu.

Gumový granulát dokážeme vyrábať v rôznych frakciách podľa želania zákazníka.

 

Najpoužívanejšie frakcie:

 0,0 - 0,5 mm Nové výrobky

0,0 - 1,0mm Nové výrobky

0,5 - 2,0mm Zásyp do umelých trávnikov, výrobky z recyklovanej gumy, športoviská

1,0 - 3,0mm Zásyp do umelých trávnikov, výrobky z recyklovanej gumy, športoviská

2,5 - 4,0mm Výrobky z recyklovanej gumy, športoviská

 

Radi Vám poradíme:

Ing. Rastislav Zahoranský - Obchodný riaditeľ

Mobil: +421905 355 404

E-mail: rastislav.zahoransky@avesk.sk  

Zabezpečujeme zber, zvoz, transport a recykláciu opotrebovaných pneumatík. Naše najmodernejšie vybavenie v prevádzke Kechnec je určené výhradne na spracovanie pneumatík. Pri procese spracovania vzniká ako hlavný produkt gumový granulát.

Gumový granulát má široké použitie. Používa sa ako vstupná surovina pri výrobe nových gumových produktov, pri výstavbe multifunkčných športovísk, gumových rohoží, ako zásyp do umelých trávnikov a pod.

Gumový granulát spĺňa všetky zdravotné a právne predpisy platné v EÚ, o čom svedčia aj certifikáty ktorými disponujeme.