Sanácia priemyselných areálov

Komplexné služby v oblasti sanácií priemyselných areálov ponúkame vrátane konzultácií.

  • vykonáme prieskumy kontaminácie prostredia
  • odoberieme laboratórne vzorky
  • spracujeme rizikové analýzy vrátane projektovej dokumentácie
  • zabezpečíme sanáciu a následné nakladanie so vzniknutým odpadom
  • zabezpečíme práce pri vyhodnocovaní a náprave ekologických škôd
  • disponujeme modernou technikou a vybavením, ktoré prispôsobíme Vašim požiadavkám