Objemný odpad

Zabezpečujeme zvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou.

Naše služby ponúkame mestám, obciam, firmám, živnostníkom aj občanom.

  • pristavujeme kontajnery na stanovené miesto v určenom termíne
  • odvážame kontajnery v dohodnutom termíne
  • disponujeme vybavením zodpovedajúcom najvyšším európskym štandardom