Priemyselný a živnostenský odpad

Zabezpečujeme pravidelný zvoz priemyselného a živnostenského odpadu na území Slovenskej republiky.

Odpady z výrobných procesov a prevádzkových činností sú charakterizované ako priemyselné a živnostenské odpady. Je to zmes najrôznejších látok a líši sa rozdielnosťou výrobného procesu a tiež surovinami, ktoré doň vstupujú. Je to široká škála ostatných a nebezpečných odpadov.