Nebezpečný odpad

Zabezpečujeme zvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie nebezpečného odpadu z priemyselnej aj živnostenskej sféry v rámci celej Slovenskej republiky.

Naše služby ponúkame a vykonávame aj pre zdravotnícke a veterinárne zariadenia, lekárenske a farmaceutické spoločnosti:

  • dodávame špeciálne nádoby na odpad
  • zabezpečujeme zvoz a zneškodnenie odpadu
  • vykonávame pravidelné aj individuálne zvozy