Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov

Ponúkame a vykonávame komplexné služby v oblasti čistenia a údržby komunikácií a chodníkov v mestách a obciach.

Zákazníkom ponúkame celoročnú pravidelnú starostlivosť aj jednorazové čistenie a údržbu komunikácií a chodníkov. Pre ponúkané činnosti disponujeme modernými mechanizmami, strojmi a technickým vybavením vrátane kvalifikovanej obsluhy.