Mestá a obce

Komunálny odpad

Zabezpečujeme zvoz a následné zneškodnenie komunálneho odpadu na území Slovenskej republiky.

Druhotné suroviny

Zabezpečujeme zhodnotenie druhotných surovín na území Slovenskej republiky.

Veľkoobjemové kontajnery

Zabezpečujeme prenájom veľkoobjemových kontajnerov na zber a odvoz objemného odpadu pre mestá, obce aj individuálne pre občanov na území Slovenskej republiky.

Separovaný zber

Zabezpečujeme zvoz a zhodnotenie separovaného odpadu na území Slovenskej republiky.

Odpadkové koše

Máme k dispozícii širokú ponuku odpadkových košov a nádob.

Zberné dvory

Zabezpečujeme prevádzku zberných miest odpadu – zberných dvorov na území Slovenskej republiky.

Čistenie čiernych skládok

Zabezpečujeme odstránenie nelegálnych, čiernych skládok na území Slovenskej republiky.

Čistenie a údržba verejných priestranstiev

Vykonávame čistenie a údržbu verejných priestranstiev na území Slovenskej republiky.

Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti letnej aj zimnej údržby komunikácií a chodníkov na území Slovenskej republiky.

Jarné a jesenné upratovanie

Poskytujeme služby mestám a obciam pri sezónnych upratovacích prácach.

Individuálne služby občanom

Občanom miest a obcí poskytujeme individuálne služby pri nakladaní s odpadmi.

Komplexné odpadové hospodárstvo

Mestám a obciam vieme zabezpečiť realizáciu komplexného odpadového hospodárstva.

Legislatívny servis v odpadovom hospodárstve

Zabezpečíme celkový legislatívny servis v odpadovom hospodárstve pre mestá a obce.