ZŠ Jelka

7. júna 2018 –

Na základnej škole v Jelke sa dňa 24.05.2018 pre žiakov uskutočnila vzdelávacia akcia. AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. v spolupráci s občianskym združením poskytlo žiakom teoretické, no i praktické vedomosti o dôležitosti separovania. Po interaktívnej prednáške mali žiaci možnosť vlastnoručne roztriediť rôzne druhy odpadov do správnych nádob.