Žiačik separáčik

1. júla 2019 –

V školskom roku 2018/2019 sa konal 11. ročník súťaže Žiačik Separáčik. Súťaž je zameraná na motiváciu detí k správnej separácii a tým k ochrane životného prostredia. Víťazné školy boli odmenené finančnou výhrou.
1.Miesto: ZŠ a VJM Alberta Molnára Senec
2.Miesto: ZŠ s VJM Zlaté Klasy
3.Miesto: ZŠ Mlynská Senec