Skládka odpadu - Čo to vlastne je?

10. novembra 2018 –

V regionálnych novinách SENECKO bol uverejnený tretí článok, konateľa a generálneho riaditeľa našej spoločnosti RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA o skládke odpadu v meste Senec. 

Tu Vám ho predkladáme: