11. ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015

1. decembra 2015 –

11. ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva sa konal aj za aktívnej účasti spoločnosti AVE SK dňa 12.11.2015 v kongresovom centre Technopol v Bratislave.

Program prednášok sa zaoberal:

- úspešnosťou triedeného zberu v rakúskych a nemeckých obciach,

-novým zákonom o odpadoch,

-novými povinnosťami obcí pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi,

-rozšírenou zodpovednosťou výrobcov a systémom financovania separovaného zberu odpadov od 01.07.2016,

- a inými témami.

 

Aj v rámci diskusie, jedným z účastníkov panelovej diskusie bol aj jeden z našich konateľov, pán RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA.