Ako ďalej s odpadovým hospodárstvom v meste Senec a okolí?

3. októbra 2018 –

V regionálnych novinách SENECKO bol dňa 28.09.2018 uverejnený úvodný článok, konateľa a generálneho riaditeľa našej spoločnosti RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA o budúcom smerovaní odpadového hospodárstva v meste Senec a v jeho okolí. Naša spoločnosť má v pláne z dôvodu lepšej informovanosti verejnosti postupne pripraviť a publikovať prostredníctvom regionálnych novín a webu sériu ďalších článkov o odpadovom hospodárstve.  

Tu Vám predkladáme prvý z nich: