Novinky

MDD v ALZA SK

AVE SK sa zúčastnilo Dňa detí so spoločnosťou ALZA SK, kde sme prijali pozvanie za účelom osvety a vzdelávania detí s odpadom a možnosťami ako s ním nakladať( triediť, separovať...) Celý deň sa niesol v atmosfére hry a zába…