Kariéra

Spoločnosť AVE kladie veľký dôraz na spokojnosť svojich zamestnancov, a preto im dáva veľký priestor na sebarealizáciu. Samozrejmosťou sú zamestnanecké benefity a možnosť profesionálneho rastu. Pokiaľ máte tímového ducha, skúsenosti a zmysel pre zodpovednosť, radi Vás privítame v našom tíme.

Svoje životopisy zasielajte na uvedený kontakt.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Personálne oddelenie
Osvetová 24,
821 05  Bratislava
E-mail: job@avesk.sk